top of page

Disclaimer

 

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Shoppingservice B.V. iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Shoppingservice B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. 

bottom of page